Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia „ŁADA 1945 Biłgoraj”

Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia
„ŁADA 1945 Biłgoraj”

Zarząd Stowarzyszenia „ŁADA 1945 Biłgoraj” zawiadamia o zwołaniu sprawozdawczego Walnego Zgromadzenia Członków, które odbędzie się 12 lutego 2024 roku o godzinie 17.00 (I termin) i 17.15 (II termin) w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Biłgoraj przy ul. Plac Wolności 16.

Proponowany porządek obrad:

 1. Powitanie zebranych i otwarcie obrad
 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza
 3. Stwierdzenie prawomocności obrad
 4. Przedstawienie i głosowanie nad porządkiem obrad
 5. Przedstawienie sprawozdania z pracy Zarządu Stowarzyszenia w roku 2021 i 2022.
 6. Dyskusja i głosowanie nad zatwierdzeniem sprawozdania z pracy Zarządu Stowarzyszenia w roku 2021 i 2022.
 7. Przedstawienie sprawozdania finansowego za rok 2021 i 2022.
 8. Dyskusja i głosowanie nad zatwierdzeniem sprawozdania finansowego za rok 2021 i 2022.
 9. Przedstawienie sprawozdania z pracy Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia za rok 2021 i 2022.
 10. Dyskusja i głosowanie nad zatwierdzeniem sprawozdania z pracy Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia za rok 2021 i 2022
 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia za rok 2021 i 2022 oraz w związku z odwołaniem zarządu
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Stowarzyszenia „ŁADA 1945 Biłgoraj”
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie sekcji młodzieżowej piłki nożnej z OSiR Biłgoraj w przerwie między rundami w sezonie 2023 / 2024
 14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości składek członkowskich
 15. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Zarządu Stowarzyszenia
 16. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Zarządu Stowarzyszenia
 17. Wystąpienia końcowe i wolne wnioski
 18. Zamknięcie obrad

 

Zarząd Stowarzyszenia serdecznie zaprasza wszystkich Członków do wzięcia udziału w Zebraniu.

 

Zarząd Stowarzyszenia

Łada 1945 Biłgoraj